Utbildning

På Institutionen för Biologi och Kemi (IBK) erbjuds flera olika utbildningar inom flera olika områden och med olika längd. Här utbildas lärare, naturvetare, högskoleingenjörer och civilingenjörer.

Det finns flera program som sträcker sig över 3 år:

  • Biologiprogrammet 180 hp
  • Ingenjörsprogram i bioteknik amp; läkemedelsdesign 180 hp
  • Kemiprogrammet 180 hp
  • Innovation inom hälso- och naturprodukter 180 hp

Det finns även ett civilingenjörsprogram med inriktning mot antingen läkemedelsdesign eller bioteknik och det är på 5 år (300 hp). Civilingenjörsutbildningen innehåller bl.a. mer matematik och medicinsk vetenskap än de 3-åriga ingenjörsutbildningarna.

textBildEfter ha läst 3 år kan man söka till ett Masterprogram i kemiteknik där man arbetar i projektform nära knytet till våra forskargrupper under två år.

Även olika kortare basutbildningar finns för att t.ex. skaffa sig behörighet att studera på de andra programmen. Alla programmen har stora inslag praktiska element och studenterna från redan från början lära sig hantera avancerade instrument. Och så är ju självklart alla programmen ruskigt roliga och gemenskapen underbar.

Lokalerna vi håller till i är välutrustade och utrustningen är modern och används flitigt för både forskning och grundutbildning.

Medlemssidorna

pil Registera dig

Aktuellt och på gång

IBK-festen 2012 IBK-festen 2012 (24/11)

Omröstning

Vill du ha IBK-festen i fortsättningen?

Ja, varje år! Ja, varje år!

IBK-fest? IBK-fest?

Ja, vartannat år. Ja, vartannat år.

Nej, styrelsefest istället! Nej, styrelsefest istället!

Skit samma... Skit samma...


Skit samma... Visa resultat

0.24662089347839